Projekt „Frazémy“

Žáci 3. A v hodinách českého jazyka se v rámci mezipředmětové projektové práce věnovali frazeologii. Poté, co se seznámili s jednotlivými typy frazémů a vyzkoušeli si poznat frazémy podle ilustrací a jejich „vědeckého“ opisu, zapojili své jazykové znalosti a pátrali Číst více

Přihlášení k maturitní zkoušce

Všichni žáci 4. ročníků musí odevzdat přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky do 1. prosince 2017. Bližší informace na odkaze: zde

Veřejná zakázka

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Poskytování služby v oblasti zpracování mezd – Obchodní akademie Dušní“. Ing. Alena Kocourková ředitelka Výzva VZMR_OA Dušní_mzdy Kryci_list_nabidky_zpracovani_mezd17

Soutěž Bobřík informatiky 2017

Ve dnech 13. a 14. 11. 2017 se žáci oboru informační technologie zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, ve které prověřili své algoritmicko-logické myšlení a schopnost poradit si s problémovými úlohami. V kategorii Junior soutěžili žáci 1. E a 2. E. Úspěšnými Číst více

Návštěva Parlamentu ČR

Dne 7. 11. 2017 se třída 4. D společně s panem profesorem Vašíčkem vydala na návštěvu Poslanecké sněmovny České republiky. Jelikož se Poslanecká sněmovna nachází jen kousek od školy, vydali jsme se pěšky. Přešli jsme přes Karlův most a spousty z nás Číst více

Projekt „Nomen omen“

V rámci projektu Nomen omen (doslovně jméno znamení) si žáci 3. A ověřili, zda v jejich případě latinské rčení, které vystihuje situaci, kdy jméno osoby nebo název místa vyjadřuje charakteristickou vlastnost svého nositele, platí. Žáci se především zabývali křestními jmény, Číst více

Soutěž ve Wordprocessingu

Dne 8. 11. 2017 se žáci Kamila S., Jakub K., Ondřej S. a Karel T. zúčastnili soutěže ve Wordprocessingu na Obchodní akademii Hovorčovická. Soutěž byla velmi náročná a otestovala hloubku dovedností v prostředí MS Office Word. Nejlépe si vedla Kamila Číst více

Raiffeisen BANK

Žáci 4. ročníků se koncem listopadu zúčastní přednášky s názvem „Kariéra v bankovnictví“, v rámci které jim zástupci Raiffeisen BANK představí i svůj rozvojový program pro maturanty.

Návštěva Terezína

20. října 2017 si žáci čtvrtých ročníků měli možnost prohlédnout město, které bylo vystavěno za vlády Josefa II. jako obranná pevnost. Pojmenoval ji na počest své matky, císařovny Marie Terezie – Terezín. Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. Číst více