2. kolo přijímacího řízení – nevypisujeme

V 1. kole přijímacího řízení byly naplněny všechny otvírané obory pro školní rok 2018/2019. Z toho důvodu škola nevypisuje 2. kolo přijímacího řízení.