2. kolo přijímacího řízení – nevyhlašujeme

Po 1. kole přijímacího řízení byla naplněna kapacita všech námi otvíraných tříd, proto ředitelka školy NEVYHLAŠUJE 2. kolo přijímacího řízení. Situace by se mohla změnit pouze v případě, že by v následujících dnech někteří uchazeči o studium požádali o vydání zápisového lístku z důvodu úspěšného přijetí na druhou školu. V takovém případě by mohlo být ještě 2. kolo přijímacího řízení vyhlášeno. Sledujte naše webové stránky pro aktuální informace.