2. kolo přijímacího řízení NEvyhlašujeme

Po skončení lhůty pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů na základě nového rozhodnutí všechny námi otvírané obory pro školní rok 2020/2021 mají naplněnou kapacitu.

2. kolo přijímacího řízení  NEVYHLAŠUJEME.

Ing. Alena Kocourková
ředitelka