1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Obchodní akademie Dušní vyhlašuje podle ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů  a ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.

Kritéria pro přijetí naleznete: zde