1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

Ředitelka školy vyhlašuje podle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijetí 1. kolo přijímacího řízení 2022-2023