1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Ředitelka Obchodní akademie Dušní podle ustanovení § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů  a ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Kritéria_přijetí_1._kolo_2020