1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2018/19

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19.

Kritéria_přijímací_řízení_18