1. kolo přijímacího řízení – přijatí uchazeči na základě žádosti o nové rozhodnutí

Dnešním dnem uplynula zákonná lhůta pro odevzdání žádostí nepřijatých uchazečů o vydání nového rozhodnutí. Na volná místa byli přijati následující uchazeči:

přijatí_nové_rozhodnutí_obchodní akademie

přijatí_nové_rozhodnutí_ekonomické lyceum

přijatí_nové_rozhodnutí_informační technologie

Tito přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 14. 7. 2020.

V případě, že po tomto datu budeme mít volná místa (přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek), budeme na ně zařazovat další uchazeče podle umístění v přijímacím řízení, kteří podali žádost o nové rozhodnutí a zatím jsme je nemohli přijmout. Stejně tak budeme činit v případě uvolněných míst po uchazečích, kteří si zápisové lístky vyzvedli zpět.

Ing. Alena Kocourková
ředitelka