Maturita IT

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část maturitní zkoušky (státní)

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika
 • Termín

didaktické testy se budou konat dle jednotného schématu MŠMT od 3. 5. do 7. 5. 2021

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období vždy do konce března příslušného roku.

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura (ústní a písemná část)
  2021-Školní-seznam-četby-k-ÚMZ-z-ČJL
  Audioknihy k ÚMZ z ČJL k vypůjčení v knihovně AUDIO
 2. cizí jazyk pokud si jej žák zvolil ve společné části (ústní a písemná část)
  2021-it-anglický jazyk
  2021-it-německý jazyk
  2021 -it-ruský jazyk
  2021-it-španělský jazyk
 3. praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška zahrnuje učivo předmětů aplikační software, grafika na PC a účetnictví)
 4. 2021-it-ekonomika
 5. 2021-it-informační-technologie
 • Termín
 1. praktická zkouška (zpracovává se na počítači) se koná  28. 5. 2021
 2. písemné zkoušky duben 2021
 3. ústní zkoušky se konají od  17. 5. do 28. 5. 2021

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 • Předměty
 1. anglický jazyk, německý jazyk
 2. 2021-it-matematika
 • Termín

ústní zkoušky z cizího jazyka matematiky se konají od  17. 5. do 28. 5. 2021

(Podrobnosti o dobrovolné zkoušce z matematiky+ najdete na https://maturita.cermat.cz/)