Maturita IT

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Společná část maturitní zkoušky (státní)

 • Předměty
 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika
 • Termíny
 1. didaktické testy a písemné práce se budou konat dle jednotného schématu MŠMT od 4. 5. do 6. 5. 2020, písemné práce společné části 8. a 30. duben 2020
 2. ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků od 18. 5. do 29. 5. 2020

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

Hodnocení společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsob celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období vždy do konce března příslušného roku.

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 • Předměty
 1. praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška zahrnuje učivo předmětů aplikační software, grafika na PC a účetnictví)
 2. 2020-it-ekonomika
 3. 2020-it-informační-technologie
 • Termín
 1. praktická zkouška (zpracovává se na počítači) se koná  27. 4. 2020
 2. ústní zkoušky z ekonomiky a informačních technologií se konají od  18. 5. do 29. 5. 2020

V rámci profilové části maturitní zkoušky může žák konat až 2 nepovinné zkoušky:

 • Předměty
 1. anglický jazyk, německý jazyk (viz volitelné předmětu oboru Ekonomické lyceum)
 2. 2020-el-matematika
 • Termín

ústní zkoušky z cizího jazyka matematiky se konají od  18. 5. do 29. 5. 2020

(Podrobnosti o dobrovolné zkoušce z matematiky+ najdete na maturita.cermat.cz)