Maturitní zkoušky

Maturita 2020/2021

Maturitní zkouška – právní předpisy

skolsky_zakon_od_1_10_2020

Maturitní model

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura DT
2. cizí jazyk DT
nebo
matematika DT

český jazyk a literatura (písemná a ústní)
cizí jazyk pokud si jej zvolí žák ve společné části
(písemná a ústní)
2–3 povinné zkoušky

– stanovuje RVP/ ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Nepovinná zkouška matematika rozšiřující.

Oficiální maturitní stránky pro aktuální informace

https://maturita.cermat.cz/