Budoucí první ročníky

Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků se koná 1. září 2020 od 17 hod.

Aktualizovaný seznam učebnic pro 1. ročník školního roku 2020/2021 bude k dispozici v posledním srpnovém týdnu:

Obchodní akademie Ekonomické lyceum Informační technologie
 

DOPORUČENÁ ČETBA 1. r. OA, EL, IT

Burza učebnic se koná ve škole vždy na počátku září.