Budoucí první ročníky

Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků se koná 1. září 2020 od 17 hod. on-line. Informace obdrží zákonní zástupci na e-maily uvedené na přihlášce uchazeče.

Aktualizovaný seznam učebnic pro 1. ročník školního roku 2020/2021:

Obchodní akademie Ekonomické lyceum Informační technologie
seznam_ucebnic_OA_20-21-1  seznam_ucebnic_El_20-21-1  seznam_ucebnic_IT_20-21-1

DOPORUČENÁ ČETBA 1. r. OA, EL, IT

Burza učebnic se vzhledem k epidemiologické situaci nekoná.