Školská rada

Složení školské rady ve školním roce 2018/2019

Zástupci zřizovatele
Mgr. Ivan Kabický
Jan Kreuzieger

Z řad pedagogických pracovníků školy
Mgr. Miroslava Dvořáčková, e-mail: dvorackova@oadusni.cz
Ing. Vlasta Kocová, předsedkyně školské rady, e-mail: kocova@oadusni.cz

Z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků
Miloslav Pospíšil, žák 3. ročníku
Ing. Soňa Štroufová , syn studuje ve 2. ročníku, e-mail: stroufova@oadusni.cz

Zápisy:

Zápis ze školské rady – 19. 3. 2019