Organizace školního roku

 

Vyučování 1. pololetí 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
  2. pololetí 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021
Prázdniny podzimní 29. – 30. 10. 2020
  vánoční 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021)
  pololetní 29. 1. 2021
  jarní 22. 2. – 28. 2. 2021
  velikonoční 1. 4. 2021
  hlavní 1. 7. – 31. 8. 2021
Státní svátky 28. 9. 2020, 28. 10. 2020, 17. 11. 2020, 2. a 5. 4. 2021,
1. 5. 2021, 
8. 5. 20201
Ředitelský den 25. 9. 2020
Přijímací řízení 1. řádný termín 3. května 2021 (1. řádný termín přijímací zkoušky)
  2. řádný termín 4. května 2021 (2. řádný termín přijímací zkoušky)
    Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2021.
    Náhradní termín: 2. června 2021 (1. termín), 3. června 2021
(2. termín)
Maturitní zkoušky podzimní praktická  3. 9. 2020
  ústní společná + profilová  8. 9. 2020
  společná část MZ 1. – 3. 9 2020; dle jednotného zkušebního schématu MŠMT
Maturitní zkoušky jarní praktická
mimořádný ter.
12. 5. 2021 (IT + EL), 13. 5. 2021 (OA)
24. 6. 2021 všechny obory
písemná práce zrušena
  ústní 1. – 14. 6. 2021
  společná část MZ
mimořádný ter.
(podle jedn. zkuš. schématu MŠMT) 24. – 26. 5. 2021
7. – 9. 7. 2021
Vysvědčení za 4. ročník  14. 5. 2021
Praxe žáků 3. ročníku oborů OA, EL a IT 31. 5. – 11. 6. 2021
  2. ročníku oborů OA a IT
31. 5. – 11. 6. 2021
Pedagogické rady zahajovací 26. 8. a 31. 8. 2020
  za 1. čtvrtletí 10. 11. 2020
  za 1. pololetí 26. 1. 2021
  za 3. čtvrtletí 30. 3. 2021
  pro 4. ročníky za 2. pololetí 28. 4. 2021
  za 2. pololetí 24. 6. 2021
  závěrečná 30. 6. 2021
Dny otevřených dveří 1. 12. 2020 v 17:00 h, 11. 1. 2021 v 17:00 h, 3. 2. 2021 v 17:00 h
Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníku 7. –11. 9. 2020
Sportovní kurz pro 2. ročníky 3. – 7. 5. 2021
Zájezd z OVI červen 2021
Schola Pragensis 26. – 28. 11. 2020
Školní ples 17. června 2021
Veletrh FIF březen 2021
Zájezd do Anglie zrušen
Třídní schůzky rodičů 10. 11. 2020 v 17:30 h, 30. 3. 2021 v 17:30 h
Rada rodičů 10. 11. 2020 v 17:00 h, 30. 3. 2021 v 17:00 h
Schůze předmětových komisí podle plánů PK a podle potřeby – min. 5x ročně
Provozní schůze pedagogického sboru, porady metodického vedení podle potřeby