Literární soutěž Den (Měsíc ) poezie

PK ČJL ve spolupráci se školní knihovnou vyhlašuje literární soutěž Den (Měsíc ) poezie. Tato akce je připomenutím 210. výročí narození nejznámějšího českého básníka Karla Hynka Máchy. Žáci mohou zasílat vlastní literární tvorbu (především básně, ale i lyrické prózy ) až do 16. 12. 2020 na mailovou adresu školní knihovny. Tři nejpovedenější texty budou oceněny zajímavou knihou nebo sladkostí.