Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o maturitní zkoušce.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2019/2020 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde:

 Obor  Čeština  Angličtina
 Obchodní akademie  EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Cestina  EDO-63-41-M_02 Obchodni akademie (denni studium)-Anglictina
 Ekonomické lyceum  EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Cestina  EDO-78-42-M_02 Ekonomicke lyceum (denni studium)-Anglictina
 Informační technologie  EDO-18-20-M_01 Informacni technologie (denni studium)-Cestina(1)  EDO-18-20-M_01 Informacni technologie (denni studium)-Anglictina

Při tisku dodatku doporučujeme tisk na barevné tiskárně s použitím oboustranného tisku.