Zeměpisná olympiáda

Mapa světa, logo zeměpisné olympiády

V letošním roce probíhá zeměpisná soutěž distančním způsobem. Školní kolo proběhlo 14. 1. t. r. pomocí Google kvízu. Tři žáci naší školy postoupili do kola okresního, které proběhlo 17. 2. 2021 v on-line prostředí Masarykovy univerzity. Nejlépe se umístila Helena Číst více

Workshop od spolku Stužák

Stužák logo

V dnešní době je důležité na všechny přijímané informace nahlížet kriticky a být tak o všech aspektech veřejného dění plně informován. S rozlišováním pravdivých informací od dezinformací hravou formou pomůže workshop (od spolku Stužák) Mlhavá objektivita zaměřený na kritické myšlení. Číst více

Únor 1948

Gottwald - Únor 1948

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 se žáci třídy 4. E zúčastnili on-line besedy na téma Únor 1948. Tuto akci zorganizovalo Muzeum paměti XX. století ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou. Beseda začala krátkým dokumentem o únorových událostech a o Číst více

Školní kolo konverzační soutěže v agličtině

Obrázek knihy se sluchátky.

17. února 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Zúčastnili se žáci ze 3. C a 2. A. Všichni podali krásné výkony a bez problémů hovořili na témata z každodenního života. Do obvodního kola byl nominován Šimon Vainer Číst více

Ekonomické soutěže

Logo ekonomické soutěže

Pětice soutěžících ze 4. C se v základním kole Ekonomické soutěže probojovala do regionálního kola HSBC a je o krok blíže k atraktivní výhře! Gratulujeme! 2. kolo soutěže proběhne vzhledem k aktuálnímu pandemickému vývoji on-line, bude se skládat z řešení jedné Číst více

Projekt – „Noviny“

Ilustrační foto vakcín covid-19

Žáci 3. D si zahráli na novináře a v hodině anglického jazyka se pokusili vytvořit vlastní noviny. Zahrnuli seriózní články o zahraniční politice, o vědě a technice, ale nechybí ani drby o celebritách. Procvičili si porozumění anglickému textu, seznámili se Číst více

Učitelé v rolích žáků

Ilustrační foto k diskuzi o obchodní angličtině

Role  žáků při distanční výuce si vyzkoušeli minulý čtvrtek vyučující angličtiny naší školy.  Zúčastnili se  on-line workshopu, vedeného Angličanem Chrisem Kirbym, bývalým kariérním úředníkem  Evropské unie.  V této souvislosti byl zajímavý i jeho názor na Brexit,  podle  pana Kirbyho není odchod Číst více

Živá knihovna

Ilustrační foto k akci "Živá knihovna"

Ve čtvrtek 10. 12. pro 3. C a v pátek 18. 12. 2020 pro 3. D byl připraven po dobu čtyř vyučovacích hodin workshop Živá knihovna od mezinárodního hnutí Amnesty international, během kterého jsme měli možnost vyslechnout si životní příběhy čtyř Číst více

Školní kolo Ekonomické olympiády

logo soutěže Ekonomická olymiáda

Na přelomu listopadu a prosince 2020 proběhlo na středních školách po celé České republice online školní kolo Ekonomické olympiády. Do této olympiády se zapojili také žáci všech tří oborů maturitních tříd naší školy. Z každé školy postupuje 5 nejlepších žáků do Číst více

Překladatelská soutěž

Ilustrační foto - stoh knih z knihovny školy.

Na přelomu listopadu a prosince t. r. se uskutečnila každoroční školní překladatelská soutěž. Žáci měli za úkol přeložit z němčiny do češtiny část uměleckého textu. Absolutní vítězkou se ve školním roce 2020/2021 stala žákyně 1. E  Helena Vacovská. Gratulujeme a těšíme Číst více

Školní kolo dějepisné olympiády

Malba Marie Terezie a Josefa II

I přes současnou nelehkou situaci spojenou s epidemií Covid-19, se uskutečnilo v rámci naší akademie školní kolo dějepisné olympiády. Letošní, již celkově 50. ročník s názvem „Labyrintem barokního světa (1556-1781)“, přinesl oproti minulým letům jednu zásadní organizační změnu. Probíhá totiž formou online. To Číst více

Soutěž – Matematický klokan

Co je Matematický klokan? Mezinárodní soutěž, která není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených Číst více

Distanční výuka německého jazyka trochu jinak

podzimní krajina

    Aby žáci jenom neseděli doma u počítače, dostali v rámci distanční výuky německého jazyka za úkol udělat na procházce nějakou zajímavou fotku, dát jí titulek a okomentovat ji. Nechte se také několika z mnoha vydařených fotografií pohladit po Číst více

Bobřík informatiky 2020

Hlava bobra, jako logo soutěže Bobřík informatiky

Ve dnech 18. až 20. listopadu t. r. se naše škola zapojila do celostátní informatické soutěže Bobřík informatiky 2020. V soutěžním testu žáci otestovali své algoritmické a logické myšlení. V nejvyšší kategorii SENIOR soutěžilo 43 žáků 3. a 4. ročníku. Úspěšnými Číst více

Sýrie – povídání s režisérem Morisem Issou

Issa - ilustrační foto

V pátek 13. 11. 2020 se v hodinách SPK třídy 3. D uskutečnil program od neziskové organizace Inbáze. Náplní tohoto programu bylo setkání s režisérem Morisem Issou. Setkání se uskutečnilo virtuální formou. To ale nebránilo tomu, aby vyprávění pana režiséra bylo poutavé a velice Číst více