Aktuality

Workshop s Ing. M. Buďárkem

Ilustrační foto k workshopu o volbě zaměstnání

Žáci třídy 4. C oboru Ekonomického lycea absolvovali online workshop 19. února t. r. s Ing. M. Buďárkem, který v současné době pracuje pro českou firmu prodávající křišťálové lustry po celém světě. Vyzdvihl důležitost jazyků, které mu pomohly k současné Číst více

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. duben 2021 a 13. duben 2021. Uchazeči konají zkoušku v prvním termínu na škole, kterou měli uvedenou na přihlášce na prvním místě a v druhém termínu na škole, kterou měli uvedenou na přihlášce na druhém Číst více

Zeměpisná olympiáda

Mapa světa, logo zeměpisné olympiády

V letošním roce probíhá zeměpisná soutěž distančním způsobem. Školní kolo proběhlo 14. 1. t. r. pomocí Google kvízu. Tři žáci naší školy postoupili do kola okresního, které proběhlo 17. 2. 2021 v on-line prostředí Masarykovy univerzity. Nejlépe se umístila Helena Číst více

Workshop od spolku Stužák

Stužák logo

V dnešní době je důležité na všechny přijímané informace nahlížet kriticky a být tak o všech aspektech veřejného dění plně informován. S rozlišováním pravdivých informací od dezinformací hravou formou pomůže workshop (od spolku Stužák) Mlhavá objektivita zaměřený na kritické myšlení. Číst více

Únor 1948

Gottwald - Únor 1948

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 se žáci třídy 4. E zúčastnili on-line besedy na téma Únor 1948. Tuto akci zorganizovalo Muzeum paměti XX. století ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou. Beseda začala krátkým dokumentem o únorových událostech a o Číst více

Školní kolo konverzační soutěže v agličtině

Obrázek knihy se sluchátky.

17. února 2021 proběhlo školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Zúčastnili se žáci ze 3. C a 2. A. Všichni podali krásné výkony a bez problémů hovořili na témata z každodenního života. Do obvodního kola byl nominován Šimon Vainer Číst více

Ekonomické soutěže

Logo ekonomické soutěže

Pětice soutěžících ze 4. C se v základním kole Ekonomické soutěže probojovala do regionálního kola HSBC a je o krok blíže k atraktivní výhře! Gratulujeme! 2. kolo soutěže proběhne vzhledem k aktuálnímu pandemickému vývoji on-line, bude se skládat z řešení jedné Číst více

Projekt – „Noviny“

Ilustrační foto vakcín covid-19

Žáci 3. D si zahráli na novináře a v hodině anglického jazyka se pokusili vytvořit vlastní noviny. Zahrnuli seriózní články o zahraniční politice, o vědě a technice, ale nechybí ani drby o celebritách. Procvičili si porozumění anglickému textu, seznámili se Číst více

1. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje kritéria přijetí 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Kritéria přijetí 1. kolo 2021 Přihlášky můžete odevzdat osobně (každý pracovní den od 7:30 do 16 hod.) nebo zaslat poštou. Nejpozději do 1. března 2021.

Učitelé v rolích žáků

Ilustrační foto k diskuzi o obchodní angličtině

Role  žáků při distanční výuce si vyzkoušeli minulý čtvrtek vyučující angličtiny naší školy.  Zúčastnili se  on-line workshopu, vedeného Angličanem Chrisem Kirbym, bývalým kariérním úředníkem  Evropské unie.  V této souvislosti byl zajímavý i jeho názor na Brexit,  podle  pana Kirbyho není odchod Číst více

Výpůjčky ve školní knihovně

Lhůta na vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny je prodloužena do konce února 2021. Termín se bude posouvat na základě epidemiologické situace a podle rozhodnutí MŠMT o návratu žáků do škol.

5. 2. 2021 – změna

Maturitní ples se měl konat 5. 2. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci je přeložen na 17. 6. 2021. Původně plánovaný ředitelský den na 5. 2. 2021 se ruší a v tento den bude probíhat řádná výuka. Forma výuky dle epidemiologické situace.

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny připadají v letošním školním roce na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny

V letošním školní roce připadají jarní prázdniny na termín od 22. do 26. února 2021. Provoz kanceláře školy zůstává neomezen od 7:30 do 16 hod.

Den otevřených dveří

Všechny informace o škole (kritéria přijetí, virtuální prohlídka, prezentace, infolinka) můžete získat  na našich webových stránkách: Den otevřených dveří